Articles

ĐIỂM MỚI LẠ 2015: LỒNG GHÉP KỸ NĂNG SỐNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Từ tháng 01/2015, Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET có áp dụng điểm mới lạ là lồng ghép các bài học KỸ NĂNG SỐNG – bài học Nhân Bản vào chương trình học Tiếng Anh và Tiếng Nga cho học viên.
Đó là những bài học Kỹ Năng Sống – bài học Nhân Bản đơn giản mà học viên không biết hoặc lãng quên như Chào hỏi, Cám ơn, Xin lỗi, Tiết kiệm, Sạch sẽ, Ứng xử nơi công cộng, Thuyết phục người khác, Lắng nghe, …
Lý do chúng tôi làm điều này là vì trong quá trình đào tạo chúng tôi nhận thấy học viên ngày nay thiếu hẳn các Kỹ Năng Sống – các bài học Nhân bản. Ví dụ như đa số học viên không biết giao tiếp: họ không biết chào hỏi nhau hoặc giáo viên mỗi khi vào lớp, đi học trễ cũng không biết xin phép vào lớp. Họ học với nhau 08 tuần nhưng không biết tên nhau, ….Do đó, chúng tôi muốn lồng ghép các bài học Kỹ Năng Sống – bài học Nhân Bản vào chương trình học của chúng tôi nhằm giúp các học viên ý thức lại và áp dụng chúng vào cuộc sống của họ để trở thành những NGƯỜI LỊCH SỰ và NGƯỜI TỐT cho gia đình và xã hội.

Nếu nhờ những bài học Kỹ Năng Sống – bài học Nhân Bản của chúng tôi – BIET mà người học trở thành những NGƯỜI LỊCH SỰ và NGƯỜI TỐT cho gia đình và xã hội thì điều đó càng xứng đáng và nên làm chứ.

Vì vậy, chúng tôi càng quyết tâm LỒNG GHÉP các bài học Kỹ Năng Sống – bài học Nhân Bản vào chương trình học Tiếng Anh và Tiếng Nga của chúng tôi cho học viên.

 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến