Articles

Trung Tâm Ngoại Ngữ Ở Tại Nha Trang Được Nhiều Học Viên Tin Tưởng

Một Trung tâm Ngoại ngữ ở tại Nha Trang được nhiều học viên tin tưởng, đánh giá cao và hài lòng là Trung tâm Ngoại Ngữ Trí Tuệ - BIET.
 
Lý do nhiều học viên dành tình cảm cho Trung tâm là vì Trung tâm luôn áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy mới để giúp học viên Nghe – Nói được Tiếng Anh và Tiếng Nga trong thời gian ngắn nhất, giới thiệu việc làm cho học viên nếu học viên nào giỏi Tiếng Anh và Tiếng Nga, và dạy Kỹ Năng Sống trong chương trình học.
 
Không một Trung tâm Ngoại ngữ nào tại Nha Trang lồng ghép Kỹ Năng Sống vào chương trình học ngoại trừ Trung tâm Ngoại Ngữ Trí Tuệ - BIET. Chúng tôi làm điều này là để giúp các học viên có đầy đủ kiến thức Tiếng Anh, Tiếng Nga và các Kỹ Năng cần thiết khác để họ Thành Công trong công việc và học tập của họ; nói cách khác là Thành Công trong cuộc sống của họ.
 
Trung tâm thường xuyên cập nhật các phương pháp giảng dạy mới nhằm giúp học viên đạt được kiến thức tốt nhất của Tiếng Anh và Tiếng Nga và Nghe – Nói tốt hai ngoại ngữ này.
 
Nếu bạn muốn học Tiếng Anh hoặc Tiếng Nga tại Nha Trang và hỏi những người đã từng học hai ngoại ngữ này là Trung tâm Ngoại ngữ nào dạy tốt nhất ở Nha Trang, thì họ sẽ nói cho bạn biết đó là Trung tâm Ngoại Ngữ Trí Tuệ - BIET.

Hãy đăng ký bất cứ lúc nào tại:
Trung tâm Ngoại Ngữ Trí Tuệ - BIET
Đc: 50 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang
Đt: 0258 3833 207   Hotline: 0913607081   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến