LỊCH HỌC VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Lớp

Thời lượng

Học phí

Giáo trình

Giáo viên

Ngày giờ học

Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn (English for Hotel, Tourism & Hospitality)

TH1

4 tuần

 

500.000

Be My Guest &

Highly Recommended

VN

&

NN

2/4/6 hoặc 3/5/7

Sáng: 08:00 - 09:30   /  10:00 – 11:30

Chiều:  14:00  - 15:30   / 16:00 – 17:30

Tối:  17:45 - 19:15 / 19:30 – 21:00

Thứ 7 và Chủ Nhật :      7:00 - 09:15  /  09:30 - 11:45

TH2

TH3

600.000

TH4

Ngân Hàng ( English for Banking)

B1

4 tuần

 

500.000

English for Banking

VN

&

NN

2/4/6 hoặc 3/5/7

Sáng: 08:00 - 09:30   /  10:00 – 11:30

Chiều:  14:00  - 15:30   / 16:00 – 17:30

Tối:  17:45 - 19:15 / 19:30 – 21:00

Thứ 7 và Chủ Nhật :      7:00 - 09:15  /  09:30 - 11:45

B2

600.000

B3

Tài Xế (English for Drivers)

DR1

4 tuần

 

500.000

English for Drivers

VN

&

NN

2/4/6 hoặc 3/5/7

Sáng: 08:00 - 09:30   /  10:00 – 11:30

Chiều:  14:00  - 15:30   / 16:00 – 17:30

Tối:  17:45 - 19:15 / 19:30 – 21:00

Thứ 7 và Chủ Nhật :      7:00 - 09:15  /  09:30 - 11:45

DR2

600.000

DR3

Tiếng Anh Thương Mại (Business English)

BE1

 

4 tuần

 

500.000

Business English

VN

&

NN

2/4/6 hoặc 3/5/7

Sáng: 08:00 - 09:30   /  10:00 – 11:30

Chiều:  14:00  - 15:30   / 16:00 – 17:30

Tối:  17:45 - 19:15 / 19:30 – 21:00

Thứ 7 và Chủ Nhật :      7:00 - 09:15  /  09:30 - 11:45

BE2

BE3

600.000

BE4

BE5

700.000

BE6

 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến