HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Dưới đây là một vài hình ảnh và hoạt động của BIET

Hoạt động của công ty

 Lớp Tiếng Anh Mẫu Giáo - Thiếu Nhi - Thiếu Niên

Lớp Tiếng Anh Tổng Quát

Lớp TOEFL - TOEIC - IELTS

Lớp Tiếng Anh du lịch

Lớp Nghe - Nói

Lớp Tiếng Anh Thương Mại

Lớp học Phát Âm

 

Trao học bổng

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến