LẤY CHỨNG CHỈ B2 (FCE) MỘT CÁCH DỄ DÀNG CÙNG VỚI NGOẠI NGỮ TRÍ TUỆ - BIET TẠI NHA TRANG

* Bạn cần: Chứng chỉ Tiếng Anh B2 theo khung Châu Âu
* Chúng tôi có: Chương trình học và luyện để thi lấy chứng chỉ này. Sau khóa học bạn sẽ biết cách làm bài và lấy được chứng chỉ này với điểm cao một cách dễ dàng.

A. B2 (FCE - First Certificate in English) là kỳ thi gì?:
    B2 (FCE - First Certificate in English) là kỳ thi Tiếng Anh thuộc trình độ trung cao cấp theo khung Châu Âu. B2 (FCE) thể hiện khả năng thành thạo Anh ngữ của người học trong nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau như thương mại, y tế, khoa học kỹ thuật, thư ký, quản lý, du lịch, …. và cũng có thể đảm trách những công việc khác như trả lời những thư từ hàng ngày, giao tiếp qua điện thoại, theo học những khóa đào tạo phi học thuật, hiểu được những sách giáo khoa đơn giản và những bài báo.
B. B2 (FCE) bao gồm những phần thi nào?: Có 5 bài thi.
    I. Đọc (Reading): 1 tiếng, 03 phần, 30 câu hỏi
       • Bài thi này đánh giá khả năng đọc hiểu của thí sinh qua các bài trích từ các cuốn sách, tạp chí văn chương, tiểu thuyết hoặc bài báo bằng cách tóm tắt các  ý chính hay chi tiết của bài văn và các cấu trúc câu của chúng.
    II. Viết (Writing): 1 tiếng 20 phút, 02 phần, 02 câu hỏi.
       • Bài thi này đánh giá khả năng viết của thí sinh như viết một lá thư, bài báo, báo cáo, ….Bài văn khoảng 120-180 từ với các chủ đề và đối tượng người đọc khác nhau.
    III. Sử dụng tiếng Anh (Use of English): 45 phút, 04 phần, 42 câu hỏi
       • Bài thi này đòi hỏi thí sinh chứng minh kiến thức về ngôn ngữ bằng cách hoàn tất các bài tập khác nhau về viết câu hay đoạn văn, điền vào chổ trống, chuyển trật tự từ ,cụm từ và phát hiện lỗi trong câu
    IV. Nghe (Listening): 40 phút, 04 phần, 30 câu hỏi.
       • Bài thi nghe đánh giá khả năng NGHE HIỂU của thí sinh qua các tình huống giao tiếp. Những đế tài nghe bao gồm nhiều lĩnh vực như phỏng vấn, thảo luận, bài giảng, và các bài đàm thoại.
    V. Nói (Speaking):  14 phút, 04 phần.
       • Bài thi nói đánh giá được khả năng giao tiếp tiếng Anh trong nhiều ngữ cảnh khác nhau của thí sinh. Bài thi bao gồm 4 phần: phỏng vấn, tự trình bày, bài tập cộng tác và thảo luận. Thí sinh sẽ được cung cấp những tư liệu hỗ trợ như tranh ảnh, hình vẽ và thông thường thí sinh sẽ thi nói theo cặp.

Kết quả:
Mỗi bài thi chiếm 20% tổng số điểm. Có 3 thứ hạng đậu: A, B và C. Thí sinh nào đạt thang điểm A, B và C thì được cấp chứng chỉ. Những thí sinh có kết quả loại D và E thì không đủ điều kiện để nhận chứng chỉ B2 (FCE) và chứng chỉ này có giá trị vĩnh viễn.

Hãy đến với Trung tâm Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET tại Nha Trang để học các TUYỆT CHIÊU lấy chứng chỉ này

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến