LỜI KHUYÊN CỦA MẸ

Con trai: Mẹ! Người yêu là gì hả mẹ?
Mẹ: Nếu con là người tốt thì con sẽ có một người yêu khi con lớn lên.
Con trai: Nếu con là người xấu thì sao hả mẹ?
Mẹ: Con sẽ có nhiều người yêu.

Vui lòng đọc bản Tiếng Anh dưới đây:


 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến