LỊCH HỌC VÀ HỌC PHÍ CỦA 34 CHUYÊN ĐỀ VỀ KỸ NĂNG SỐNG – KỸ NĂNG MỀM VÀ NHÂN BẢN

Stt

Tên khóa học

Thời gian học

Ngày giờ học

Học phí

 

1

 

Làm thế nào để tạo Mục Tiêu và biến nó thành hiện thực?

03buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

360.000đ/1học viên

 

2

 

Lãnh Đạo và Quản Trị Bản Thân

03buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

360.000đ/1học viên

 

3

 

Bí Quyết Học và Tự Học

03buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

180.000đ/1học viên

 

4

 

Nghệ Thuật Lắng Nghe

03buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

360.000đ/1học viên

 

5

 

Lên Kế Hoạch và Tổ Chức Công Việc

03buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

360.000đ/1học viên

 

6

 

Đưa Ra Quyết Định và Giải Quyết Khó Khăn

04buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

460.000đ/1học viên

 

7

 

Nghệ Thuật Thuyết Trình

04buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

460.000đ/1học viên

 

8

 

Bí Quyết Giao Tiếp và Tạo Lập Mối Quan Hệ

04buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

460.000đ/1học viên

 

9

 

Tư Duy Sáng Tạo và Hành Vi Tích Cực

03buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

360.000đ/1học viên

 

10

 

Bí Quyết Đàm Phán Thành Công

04buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

460.000đ/1học viên

 

11

 

Quản Trị Thời Gian Hiệu Quả

03buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

360.000đ/1học viên

 

12

 

Thích Ứng Với Những Thay Đổi

03buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

360.000đ/1học viên

 

13

 

Bí Quyết Điều Hành Cuộc Họp

04buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

460.000đ/1học viên

 

14

 

Bí Quyết Cân Bằng Thời Gian cho Công Việc, Vui Chơi và Nghỉ Ngơi

03buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

360.000đ/1học viên

 

15

 

Bí Quyết Động Viên Làm Việc

03buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

360.000đ/1học viên

 

16

 

Bí Quyết Làm Việc Đồng Đội

03buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

360.000đ/1học viên

 

17

 

Bí Quyết Quản Lý và Chăm Sóc Khách Hàng

04buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

460.000đ/1học viên

 

18

 

Bí Quyết Nối Kết Các Cá Nhân

03 buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

360.000đ/1học viên

 

19

 

An Toàn Lao Động và Bảo Vệ Sức Khỏe

03buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

360.000đ/1học viên

 

20

 

Giải Quyết “Điểm Mù” Của Bạn Để Có Việc Làm

02buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

180.000đ/1học viên

 

21

 

Chào Hỏi – Cám Ơn & Biết Ơn – Xin Lỗi

02buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

100.000đ/1học viên

 

22

 

Sạch Sẽ

02buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

100.000đ/1học viên

 

23

 

Tiết Kiệm

02buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

100.000đ/1học viên

 

24

 

Lòng Trung Thực

02buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

100.000đ/1học viên

 

25

 

Sự Tha Thứ

02buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

100.000đ/1học viên

 

26

 

Vượt Qua Sợ Hãi

02buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

100.000đ/1học viên

 

27

 

Sự Kiên Trì

02buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

100.000đ/1học viên

 

28

 

Tự Giác và Trách Nhiệm

02buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

100.000đ/1học viên

 

29

 

Sự Hy Sinh

02buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

100.000đ/1học viên

 

30

 

Sự Chủ Động

02buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

100.000đ/1học viên

 

31

 

Lòng Trung Thành

02buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

100.000đ/1học viên

 

32

 

Hiếu Thảo Với Cha Mẹ

02buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

100.000đ/1học viên

 

33

 

Lễ Phép Với Thầy Cô

02buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

100.000đ/1học viên

 

34

 

Thân Ái Với Bạn Bè

02buổi

4giờ/1buổi

Sáng: 7:00 – 11:00am

Chiều: 1:00 – 5:00pm

Tối: 5:00 – 9:00pm

 

100.000đ/1học viên

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến