Lưu Trường Giang - Lớp P4

Chắc chắn trẻ em ở Nha Trang có thể giao tiếp tốt tiếng Anh giống em Lưu Trường Giang, sinh ngày 09/07/2005 – học sinh lớp 6 trường Bùi Thị Xuân ở Nha Trang –  nếu học tại Trung Tâm Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET.
 
Xin chào mọi người! Tên em là Giang, em 13 tuổi, em đến từ Nha Trang, em là học sinh lớp 6 trường cấp II Bùi Thị Xuân ở Nha Trang. Em rất thích tiếng Anh. Em đã học tiếng Anh ở trung tâm Trung Tâm Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET được 6 tháng. Em thích học tiếng Anh ở đây vì đây là trung tâm tốt nhất ở Nha Trang.  Giáo viên ở đây giỏi, và nhờ trung tâm Trung Tâm Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET, em có thể nói được tiếng Anh như thế này đây.
 
Chắc chắn quý phụ huynh luôn muốn con mình giỏi tiếng Anh? Vậy, hãy đăng ký cho con mình học lớp tiếng Anh giao tiếp cho trẻ em tại Trung Tâm Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET!
 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến