Articles

JACQUELINE

Xin chào mọi người! Tên em là Jacqueline. Em 10 tuổi. Em đến từ Nha Trang, em là học sinh lớp 4 trường tiểu học Xương Huân 2 ở Nha Trang. Em rất thích tiếng Anh. Em đã học tiếng Anh ở trung tâm Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET được 2 năm. Em thích học tiếng Anh ở đây vì đây là trung tâm tốt nhất ở Nha Trang. Giáo viên ở đây giỏi, và nhờ trung tâm Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET, em có thể nói được tiếng Anh như thế này đây.

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến