HUỲNH NGỌC BÍCH THỦY

Mình là Huỳnh Ngọc Bích Thủy, là giáo viên âm nhạc. Ngoài việc dạy đàn và nhạc cho các em Việt Nam, mình cũng dạy đàn nhạc cho một số bé nước ngoài nhưng mình không giao tiếp hoặc giảng bài bằng tiếng Anh. Và mình đã tìm Trung tâm tiếng Anh để học. Sau khi tham khảo nhiều Trung tâm, mình thấy Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET là tốt nhất và mình đã đăng ký học. Đúng là Trung tâm này dạy tốt nhất. Từ số 0, mình đã được giáo viên hướng dẫn một cách chi tiết và bài bản rồi luyện tập chăm chỉ thêm ở nhà. Sau 2 khóa mình có thể Nghe Nói tốt tiếng Anh và giờ đây mình có thể giảng bài bằng tiếng Anh cho các bé nước ngoài rồi. Xin cám ơn Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET đã đem lại nền tảng tiếng Anh cho tôi trong thời gian ngắn nhất.

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến