NGUYỄN NGỌC KIM THƯ

Xin chào mọi người! Em là Thư. Em làm bên du lịch và rất cần tiếng Anh nhưng em học hoài mà chẳng nghe nói gì được. Do đó, em gặp rất nhiều khó khăn cho công việc của mình. Em quyết tâm học một lần nữa. Tìm kiếm trên mạng em thấy Trung Tâm Ngoại Ngữ Trí Tuệ - BIET đáng tin cậy hơn nên em đã đến trung tâm và được tư vấn rất rõ ràng, nhiệt tình và em đã quyết định đăng ký học tiếng Anh căn bản ở đây. Phải công nhận giáo viên ở đây dạy rất tốt, nhiệt tình. Các bài giảng rõ ràng, dễ hiểu và đặc biệt là giáo viên hướng dẫn cách Nghe Nói và động viên để em tự tin Nghe Nói. Sau 02 khóa học, em đã có thể giao tiếp tiếng Anh sơ sơ, đáp ứng phần nào cho công việc. Và em vẫn tiếp tục học ở đây cho đến khi thành thạo tiếng Anh để đáp ứng cho công việc của em. Theo em, đây là trung tâm tiếng Anh tốt nhất Nha Trang.
 
Nguyễn Ngọc Kim Thư
 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến