BIET Dạy Các Em Nhỏ Bài Học Nhân Bản “Tác Phong Lịch Sự Nơi Công Cộng”

BIET dạy các em nhỏ bài học nhân bản “tác phong lịch sự nơi công cộng” như khạc nhổ, hỉ mũi, hắt hơi, ngáp, ợ, ho, …. với sự dè dặt, tế nhị và kín đáo.

BIET dạy rằng khi trường học, ở nhà, ngoài đường phố, trong quán ăn hoặc nơi công cộng…. các em không được khạc nhổ bừa bãi, hỉ mũi lung tung, ợ to tiếng, … vì như vậy là bất lịch sự. Muốn khạc nhổ, hỉ mũi, ta khạc nhổ, hỉ mũi vào chiếc khăn tay và làm công việc đó hết sức tế nhị và kín đáo. Khi hắt hơi, ho, … ta nên lấy tay che miệng hoặc dùng khăn tay để che miệng thì càng lịch sự và tế nhị hơn. Sau khi dùng khăn xong, các em nhớ bỏ khăn vào túi áo, túi quần hay túi xách, chứ đừng vứt khăn lung tung. Và từng em phải thực tập các động tác này ngay tại lớp và sau đó là ở nhà hoặc nơi công cộng.

Thiết nghĩ bài học nhân bản “tác phong lịch sự nơi công cộng” này không chỉ có ích cho trẻ em mà còn có ích cho nhiều người lớn nữa.

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến