Bí Quyết Làm Đề Thi VSTEP A2

Nếu bạn muốn lấy chứng chỉ VSTEP A2, hãy theo những bí quyết làm bài thi này với Trung Tâm Ngoại Ngữ Trí Tuệ - BIET
 
Cấu Trúc Và Cách Làm Bài Thi VSTEP A2
Ở Việt Nam, hiện nay đang có 03 dạng bài thi tiếng Anh A2 phổ biến. Đó là:
   • Bài thi tiếng Anh VSTEP A2 tương đương bậc 2 dành cho người lớn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   • Bài thi tiếng Anh A2 theo khung tham chiếu Châu Âu (A2 CEFR).
   • Đề thi tiếng Anh A2 Cambridge theo khung tham chiếu châu Âu do Đại học Cambridge Anh cấp chứng chỉ.
 
 
03 dạng VSTEP A2

Tùy vào từng nhu cầu, từng đối tượng khác nhau mà người thi sẽ chọn dạng bài thi phù hợp với mình. Trong bài viết này, Trung Tâm Ngoại Ngữ Trí Tuệ - BIET chỉ nói về cấu trúc và bí quyết làm bài thi VSTEP A2 (bậc 2).
 
Kỹ Năng Nghe
Tổng thời gian thi cho kỹ năng này là 40 phút, gồm 25 câu hỏi, 5 phần với các hình thức khác nhau
   • Phần 1: Bạn sẽ nghe 5 thông báo hoặc hướng dẫn ngắn 2 lần và trả lời trắc nghiệm A, B, C.
   • Phần 2: Bạn sẽ nghe 5 hội thoại ngắn 2 lần và trả lời trắc nghiệm A, B, C.
   • Phần 3: Bạn sẽ nghe 1 hội thoại dài hơn 2 lần và điền vào chỗ trống không quá 3 từ hoặc 1 con số.
   • Phần 4: Bạn sẽ nghe 1 hội thoại dài hơn 2 lần và trả lời câu hỏi.
   • Phần 5: Bạn sẽ nghe 1 bài nói chuyện ngắn 2 lần và điền vào chỗ trống không quá 3 từ hoặc 1 con số.
 
Cách Làm Phần Nghe
   • Cách làm phần 1, 2: Đọc từng câu hỏi và 3 đáp đã gợi ý và đoán bối cảnh câu chuyện trước khi nghe. Sau đó, nghe và chọn đáp án đúng.
   • Cách làm phần 3: Đọc toàn bộ nội dung câu chuyện và dựa vào những thông tin cho sẵn để đoán trước nội dung câu chuyện và các từ đã mất. Sau đó, nghe để nhận ra các từ cần điền vào chỗ trống.
   • Cách làm phần 4: Đọc toàn bộ các câu hỏi và trả lời đã gợi ý sẵn và đoán trước toàn bộ nội dung câu chuyện. Sau đó, nghe để nhận ra ý đúng và chọn đáp án đúng.
   • Cách làm phần 5: Làm giống cách làm ở phần 3 ở trên.
 
VSTEP Listening A2
 
Kỹ Năng Đọc
Tổng thời gian thi cho kỹ năng này là 40 phút, gồm 30 câu hỏi, 4 phần với các hình thức khác nhau
   • Phần 1: Bạn sẽ đọc một đoạn văn ngắn và điền từ phù hợp từ đáp án A, B, C đã gợi ý sẵn.
   • Phần 2: Bạn sẽ đọc thông báo và các lời giải thích và nối chúng lại cho phù hợp.
   • Phần 3: Bạn sẽ đọc quảng cáo và e-mail và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của đề bài.
   • Phần 4: Bạn sẽ đọc bài báo và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm A, B hoặc C.
 
Cách Làm Phần Đọc
   • Cách làm phần 1: Đọc toàn bộ đoạn văn và xem các chỗ trống cần phải điền từ nào từ đáp án A, B, C đã gợi ý sẵn.
   • Cách làm phần 2: Đọc thông báo và lời giải thích và tìm thông tin phù hợp và nối chúng lại với nhau.
   • Cách làm phần 3: Đọc quảng cáo và e-mail và tìm thông tin phù hợp với yêu cầu của câu hỏi.
   • Cách làm phần 4: Đọc, phân tích và hiểu chính xác các câu hỏi và trả lời. Sau đó, đọc toàn bài báo và tìm thông tin có liên quan và chọn câu trả lời đúng.
 
VSTEP Reading A2
 
Kỹ Năng Viết
Tổng thời gian thi cho kỹ năng này là 35 phút, gồm 3 Task với 7 câu hỏi.
   • Task 1: Xây dựng câu với 5 câu gồm các từ gợi ý sẵn nhưng không thay đổi trật tự của chúng.
   • Task 2: Viết 1 ghi chú với gợi ý đã cho sẵn với ít nhất 35 từ.
   • Task 3: Viết 1 bưu thiếp với đề tài đã cho sẵn với ít nhất 40 từ.
 
Cách Làm Phần Viết
   • Cách làm Task 1: Xác định chủ từ, túc từ, tính từ, trạng từ và thì và sau đó viết câu hoàn chỉnh.
   • Cách làm Task 2: Bắt đầu bằng Dear hoặc Hi. Sau đó, trả lời thông tin theo các Wh- đã gợi ý sẵn.
   • Cách làm Task 3: Giống như cách làm ở Task 2 nhưng sắp xếp theo các Wh- theo ý mình muốn.
 
VSTEP Writing A2
 
Kỹ Năng Nói
Tổng thời gian thi cho kỹ năng này là 10 phút, gồm 4 phần.
   • Phần 1: Chào hỏi và giới thiệu bản thân. (1/2 phút)
   • Phần 2: Tương tác xã hội: Trả lời các câu hỏi đã cho sẵn. (1,5 phút)
   • Phần 3: Mô tả đề tài đã cho sẵn. (3 phút và 1 phút chuẩn bị)
   • Phần 4: Thảo luận và đưa ra ý kiến của mình về một nhận định bất kỳ. (3 phút và 1 phút chuẩn bị)
 
Cách Làm Phần Nói
   • Phần 1: Trả lời các câu hỏi liên quan đến cá nhân như tên, tuổi, địa chỉ, …
   • Phần 2: Trả lời các câu hỏi liên quan đến gia đình, nhà trường, bạn bè, …
   • Phần 3: Dùng kiến thức và kinh nghiệm để nói về những đề tài đơn giản đã cho sẵn
   • Phần 4: Dùng kiến thức và kinh nghiệm của mình để đưa ra ý kiến riêng về một nhận định, câu nói.
 
VSTEP Speaking A2
 
Điểm Cho 04 Kỹ Năng Của Bài Thi VSTEP A2

Kỹ Năng Nghe
Phần 1: 5 điểm.
Phần 2: 5 điểm.
Phần 3: 5 điểm.
Phần 4: 5 điểm.
Phần 5: 5 điểm.
 
Kỹ Năng Đọc
Phần 1: 10 điểm.
Phần 2: 5 điểm.
Phần 3: 5 điểm.
Phần 4: 5 điểm.
 
Kỹ Năng Viết
Phần 1: 5 điểm.
Phần 2: 10 điểm.
Phần 3: 10 điểm.
 
Kỹ Năng Nói
Phần 1: 5 điểm.
Phần 2: 5 điểm.
Phần 3: 5 điểm.
Phần 4: 10 điểm.
 
Đăng ký bất cứ lúc nào tại:
Trung tâm Ngoại Ngữ Trí Tuệ - BIET
Đc: 50 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang
Đt: 0258 3833 207   Hotline: 0913607081   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến