QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP

Một nhà quản lý giỏi phải có các tố chất như: tầm nhìn xa và phải có khả năng kết nối tầm nhìn đó với những ý tưởng. Họ phải là nhà cải cách và không chống lại sự thay đổi. Họ là người dám mơ ước và dám trở nên khác biệt. Họ sẵn sàng chấp nhận thất bại…

Quản lý là quá trình làm việc cùng với và thông qua các cá nhân, các nhóm và các nguồn lực khác. Quản lý được thử thách và đánh giá qua việc đạt được các mục tiêu thông qua sự tổ chức và thực hiện các kỹ năng khác nhau.

Để đạt được điều này, trước tiên, nhà quản lý phải có một vốn kiến thức nhất định về hệ thống luật và thuế trong kinh doanh, về marketing, tài chính doanh nghiệp, dây chuyền sản xuất, công nghệ … Đây là yêu cầu tiên quyết vì nó gắn liền với hiệu quả của quá trình ra quyết định. Bên cạnh đó, một nhà quản lý tài năng cũng cần phải có những kỹ năng cần thiết khác nữa,.....

Khóa học:
                “QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP”
  do Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo Quốc Tế TRÍ TUỆ - BIET thiết kế với 3 cấp độ cho các nhân viên muốn trở thành nhà quản lý hoặc các nhà quản lý muốn trở thành nhà quản lý chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
* Mục tiêu:
Sau khóa học, học viên sẽ biết được:
 - Các nguyên tắc và phương pháp về quản lý như quản trị bản thân, quản trị thời gian, nguồn nhân lực, tài chính, Marketing, chiến lược, luật thuế, dây chuyền sản xuất,... từ thấp căn bản đến nâng cao.
 - Tâm lý con người và kỹ năng giao tiếp, phương pháp động viên, khiển trách, .....
 - Phương pháp làm việc nhóm và kỹ năng nối kết mọi người.
 - Hoạch định và lập kế hoạch cho việc quản lý một cách hiệu quả.
 - Xây dựng một phương pháp làm việc một cách chuyên nghiệp.
* Phương pháp giảng dạy:
 - Học tập tích cực chủ động (Active-Learning Method). Nghĩa là tập trung vào học viên, giúp học viên tiếp cận và giải quyết vấn đề theo thực tế: Học viên được khuyến khích liên hệ thực tiễn các hoạt động của mình để phát hiện ra các vấn đề còn tồn tại và chia sẻ trong lớp học như là các ví dụ minh họa sống động. Ngoài ra, với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học “tương tác” (Interactive Method) như thảo luận nhóm để giúp học viên chủ động tiếp nhận kỹ năng mới và các bài tập ứng dụng để học viên xây dựng kế hoạch hành động riêng cho chính mình sau khoá học.
* Đối tượng tham dự:
 - Các nhân viên, các quản lý tổ, chuyền, bộ phận.
 - Các quản lý cấp các phòng ban như Trưởng Phó phòng.
 - Giám đốc, phó Giám đốc.
* Thời lượng khóa học:  10 buổi = 30giờ (Cấp độ 1).
                                           10 buổi = 30 giờ (Cấp độ 2).
                                           15 buổi = 45 giờ (Cấp độ 3).
* Giảng viên: Thạc sỹ Lê Văn Lành và Thạc sỹ Nguyễn Văn Ty
* Học phí:   1.800.000 (Cấp độ 1)
                   2.000.000 (Cấp độ 2)
                   2.500.000 (Cấp độ 3)
* Chú ý: Có nước uống và thức ăn nhẹ.
 
 

CẤP ĐỘ 1

Chuyên đề

Nội dung

Thời lượng

 

 

 

 

 

 

Hiểu biết

bản thân

1. Hiểu biết bản thân mình khi là một nhân viên hoặc một quản lý bộ phận

* Khái niệm “Hiểu biết bản thân” là gì?

* Làm thế nào để nhận ra khả năng tiềm ẩn của “bản thân”?

* Hiệu quả công việc của bạn tại nơi làm việc thế nào?

* Quản trị và phát triển “bản thân”?.

 

 

2 giờ

2. Học hỏi như là công cụ để ngăn ngừa các rắc rối

* “Lỗ hổng” là gì? (Lỗ hổng về kiểu học tập, về năng lực, về thông tin, về phát triển, ...

* Bạn phải làm gì và làm thế nào để điều chỉnh các “lỗ hổng” đó?

* Kế hoạch hành động của bạn như thế nào để phát triển “bản thân”?

 

 

2 giờ

3. Cân bằng cuộc sống và cải thiện sao cho có hiệu quả

* Mối quan hệ giữa suy nghĩ và tình cảm nơi công sở của bạn?

* Mối quan hệ giữ tình cảm và thái độ làm việc nơi công sở của bạn

* Làm thế nào để cải thiện suy nghĩ và tình cảm của bạn nơi công sở?

 

2 giờ

 

 

 

 

 

Hiệu quả

công việc

và công cụ

làm việc

1. Khái niệm KAIZEN và những nguyên tắc của nó

* KAIZEN là gì?

* Khái niệm “Quản lý toàn bộ chất lượng” (Total Quality Management – TQM) và lịch sử của nó – 7 yếu tố của khái niệm TQM

* Việc quản trị tiến trình TQM

* Vòng tròn quản lý chất lượng (Quality Control – QC) và 5S

* Duy trì toàn bộ năng lực sản xuất (Total Productive Maintenance – TPM)

* Giảm thiểu lãng phí.

* Mối quan hệ giữa TQM và TPM

 

 

 

 

3 giờ

2. Công cụ làm việc - Sự cải thiện quy trình sản xuất - giải quyết vấn đề

* Bạn biết bao nhiêu về KAIZEN?

* Làm thế nào để cải thiện các hoạt động sản xuất và năng lực sản xuất với KAIZEN?

* Lợi ích của KAIZEN trong việc giải quyết khó khăn?

 

 

3 giờ

 

 

Huấn luyện sao cho có hiệu quả

tổ chức hội thảo

1. Huấn luyện

* Vai trò và chức năng của nhà huấn luyện là gì?

* Lợi ích của việc huấn luyện

 

1 giờ

2. Kỹ năng huấn luyện và các công cụ để huấn luyện

* Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

* Kỹ năng tư vấn và giám sát

* Kỹ năng làm việc nhóm

* Kỹ năng đánh giá và kiểm tra công việc

* Kỹ năng phản hồi

* Kỹ năng quản trị thời gian

* Kỹ năng “Hỏi và Trả lời”

* Nguyên tắc 4P hỗ trợ nhân viên trong việc giải quyết vấn đề

* Nguyên tắc A.D.A.C để huấn luyện nhân viên các vấn đề mới và kỹ năng làm việc

 

 

 

 

 

5 giờ

 

 

Thuyết trình

để  làm

động cơ thúc đẩy

1. Kỹ năng thuyết trình

* “Thuyết trình”  là gì?

* Ý nghĩa và lợi ích của việc thuyết trình?

* Cấu trúc của bài thuyết trình?

* Phân tích tâm lý thính giả

* Tâm lý giao tiếp và động viên

 

 

 

3 giờ

2. Công cụ và phương tiện cho thuyết trình

* Công cụ: Máy chiếu, tài liệu, trang thiết bị khác,.....

* Ngôn ngữ của cử chỉ (giao tiếp không lời)

* Các phương tiện giảng dạy Nghe – Nhìn

* Thực tập “thuyết trình” (Tất cả học viên đều phải tham gia)

 

 

3 giờ

 

 

 

 

 

Tâm lý trong việc

Giám sát nhóm

1. Giám sát

* Khái niệm “Giám sát” là gì?

* Vai trò và nhiệm vụ của một Giám Sát?

* Các kỹ năng cần thiết mà một Giám sát nên có và quan tâm: Tương quan liên vị, thông tin, quyết định, phân tích, tổng hợp, tâm lý con người sự ảnh hưởng về nhận thức trên con người,.....

 

 

 

3 giờ

2. Làm thế nào để thay đổi hành vi và nhận thức của con người?

* Biết rõ tính tình, suy nghĩ, tình cảm, sở thích, và văn hóa gia đình .... của mỗi người

* Biết rõ khái niệm chung về tâm lý ảnh hưởng trên con người

* Hướng dẫn nhân viên thay đổi suy nghĩ, hành vi và tình cảm của họ một cách từ từ, hợp lý và hiệu quả.

* Làm thế nào để duy trì và phát huy hành vi tốt của họ?

 

 

 

3 giờ

 

CẤP ĐỘ 2

Chuyên đề

Nội dung

Thời lượng

 

 

 

 

 

 

Khái niệm về

Quản Trị Kinh

Doanh

1. Tổng quan về Quản Trị kinh Doanh

* Khái niệm về “Quản Trị Kinh Doanh” là gì?

* Quản Trị Kinh Doanh trong thế kỷ 21 và những thay đổi của nó.

* Môi trường kinh doanh

* Kỹ năng Quản Trị Kinh Doanh

* Kế hoạch chiến lược công ty (Corporate Strategy Plan – CSP)

* Kế hoạch chiến lược kinh doanh (Business Strategy Plan – BSP)

* Kế hoạch chiến lược từng chức năng (Function Strategy Plan – FSP)

* Mối tương quan giữa CSP, BSP và FSP

* Bộ phận kinh doanh hỗ trợ việc kinh doanh cho đến khi đạt mục đích

* Các tổ chức kiểu mẫu - hiện đại và cơ cấu tổ chức của họ

 

 

 

 

 

5 giờ

2. Áp dụng

* Kỹ năng tổ chức áp dụng từ phạm vi nhỏ đến phạm vi lớn, từ cá nhân đến đội

   (tổ) hoặc nhóm

* Làm thế nào để phổ biến các vấn đề trên cho cá nhân, đội (tổ) hoặc

   nhóm để áp dụng vào môi trường làm việc một cách hiệu quả

* Kiểm soát các giải pháp và làm thế nào để đạt được mục tiêu

 

 

4 giờ

 

 

 

Bố trí mục tiêu

1. “Bố trí mục tiêu” là gì?

2. Ý nghĩa của việc “Bố trí mục tiêu”

3. Mục đích của việc “bố trí mục tiêu”

4. Các biện pháp cho việc bố trí mục tiêu

5. Sự khác nhau giữa “Kế hoạch” và “Bố trí mục tiêu”

6. Làm thế nào để bố trí và đạt được mục tiêu?

 

 

 

4 giờ

 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch Tiếp Thị

Bán Hàng

1. Khái niệm căn bản về Sales và Marketing

* Sales là gì? Marketing là gì?

* Marketing và Sales truyền thống

* Marketing và Sales hiện đại: Sự hình thành và phát triển của khái niệm

   Marketing, định hướng xã hội, định hướng sản phẩm, định hướng chiến lược,

   cách thức sử dụng chiến lược Sales và Marketing.

* Phân tích môi trường: Mục tiêu, phân khúc thị trường, nơi chốn, thái độ của

   khách hàng

* Các nguyên tắc Sales & Marketing: P.D.C.A và 4P

* Phân tích lợi nhuận và thua lỗ

 

 

 

 

 

5 giờ

2. Nhận ra thái độ khách hàng và triển khai chiến lược Marketing

* Làm thế nào để hiểu được khách hàng của bạn?

* Điều tra độ tuổi, giới tính, và thu nhập của khách hàng

* Xác định rõ đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp

* Triển khai các nguyên tắc Sales và Marketing theo nguyên tắc 4P

 

 

4 giờ

3. Công cụ và các yếu tố cho Sales và Marketing

* Tài liệu, brochure, bảng giá, sản phẩm mẫu,......

* Các kênh phân phối và đại lý

* Quản lý khách hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng

 

 

2 giờ

 

 

 

 

 

Thuyết trình làm

sao để được tán

thành

1. Kỹ năng thuyết trình

* “Thuyết trình” là gì?

* Ý nghĩa và lợi ích của việc thuyết trình?

* Cấu trúc của bài thuyết trình?

* Phân tích tâm lý thính giả

* Tâm lý giao tiếp và động viên

 

 

 

3 giờ

2. Hiệu quả của việc thuyết trình

* Mục đích hữu ích của việc thuyết trình

* Sự khác nhau giữa “Nói chuyện trước công chúng” và “thuyết trình”

* Thuyết trình để đạt được mục tiêu

* Đó là người quản lý sự điều khiển

* Đó là yếu tố nhìn hiệu quả

* Nó là tiến trình học hỏi tốt

 

 

 

3 giờ

 

CẤP ĐỘ 3

Chuyên đề

Nội dung

Thời lượng

Kinh tế Việt Nam và

thế giới

1. Tình hình kinh tế Việt Nam trong hoàn cảnh hiện tại

2. Tình hình kinh tế thế giới trong hoàn cảnh hiện tại

3. Ảnh hưởng của kinh tế Việt Nam và thế giới lên công ty bạn thế nào?

 

3 giờ

 

Quản Trị Kinh Doanh

toàn cầu

1. Khái niệm “Buôn bán quốc tế”

2. Cạnh tranh trên thị trường thế giới

3. Làm sao để thành công trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu

4. Nguyên tắc buôn bán quốc tế và thực tế trên thương trường

 

 

3 giờ

Luật đầu tư và các

Nguyên tắc đầu tư

ở Việt Nam

1. Luật đầu tư

2. Thuế đầu tư

3. Thủ tục đầu tư

4. Kế hoạch đầu tư

 

 

6 giờ

 

 

Thương mại

Toàn cầu

1. Thương mại toàn cầu ở Việt Nam

2. Hệ thống thương mại toàn cầu

3. Những vấn đề về thương mại toàn cầu

4. Sự đàm phán về thương mại toàn cầu

5. Ý nghĩa của thương mại toàn cầu.

6. GATT, AFTA và WTO

7. Chiến lược hợp tác kinh tế giữa các quốc gia láng giềng với nhau

 

 

 

3 giờ

 

Đàm phán cấp cao

về thương mại toàn

cầu

Tổng quan: Đàm phán theo thực tiễn tốt nhất

1. Làm thế nào để thành công trong đàm phán theo nguyên tắc WIN - WIN

2. Các yếu tố trong đàm phán

3. Kỹ thuật trong đàm phán

4. Sự hợp tác giữa khu vực kinh tế “chung” và “riêng”

5. Vai trò của “người vận động hành lang”

 

 

 

6 giờ

 

Kiến thức về tài

Chính cho ban

quản trị

1. Các nguyên tắc về quản trị tài chính

2. Phân tích tài chính

3. Lên kế hoạch tài chính

4. Dòng chảy tiền tệ

5. Quản trị vốn và tài sản

6. Quản trị vốn để tạo ra lợi nhuận và đầu tư

 

 

 

4 giờ

 

 

Quản trị sự rủi ro

của doanh nghiệp

1. Ý nghĩa của “Quản trị rủi ro”

2. Nguyên nhân và phạm trù “Rủi ro”

3. Quá trình “quản trị sự rủi ro”

4. Công cụ của sự ‘quản trị rủi ro”

5. Thực tế của sự ‘quản trị rủi ro”

6. Ứng dụng của sự “quản trị rủi ro”

 

 

 

6 giờ

 

 

Đổi mới quản trị

“Nguồn nhân lực”

1. Các thách thức về vấn đề Tổ chức

2. Thay đổi môi trường làm việc

3. Khái niệm về các “Thế Hệ”

4. Tư cách khả năng của người lãnh đạo

5. Quản trị Nguồn Nhân Lực theo phương pháp hiện đại

6. Đối tác chiến lược, đối tác thay đổi, chuyên viên quản trị, .....

7. Sơ đồ tổ chức

8. Hội thảo

 

 

 

 

4 giờ

 

 

 

Quản trị Hậu cần

Dây chuyền

Sản xuất

1. Khái niệm về dây chuyền sản xuất

2. Mục đích của dây chuyền sản xuất

3. Chiến lược dây chuyền sản xuất

4. Kỹ thuật và công cụ cho dây chuyền sản xuất

5. Phân tích dây chuyền sản xuất

6. Phân tích khó khăn và thất bại

7. Lợi ích của dây chuyền sản xuất

8. Kết luận về dây chuyền sản xuất

9. Quản trị dây chuyền sản xuất sao cho có hiệu quả

 

 

 

 

 

4 giờ

 

Giải quyết vấn đề

theo cách phân tích

đưa ra quyết định

1. Làm thế nào để thành công?

2. Ý nghĩa của “Tư duy – Tin tưởng - Bất công”

3. Cảm xúc và suy tư lô - gích

4. Tư duy theo phân tích

5. Giải quyết vấn đề

6. Tư duy theo hệ thống

7. Đưa ra quyết định

8. Giải quyết vấn đề để tạo ra cơ hội

 

 

 

6 giờ

Chuyên mục phụ

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến