Tập Nghe Mô Tả Người Và Nhận Ra Đúng Người

Vui lòng nhìn bốn bức tranh dưới đây, nghe và nhận ra đúng người
 
 
 
Và đây là Transcript:
 
Và đây là đáp án:
 
1. A     2. B     3. A     4. A
 
Đăng ký bất cứ lúc nào tại:
 
Trung tâm Ngoại Ngữ Trí Tuệ - BIET
Đc: 50 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang
Đt: 0258 3833 207   Hotline: 0913607081   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến