TRUNG TÂM TỐT NHẤT NHA TRANG LUYỆN THI CHỨNG CHỈ B1, B2, C1 CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC VIÊN CAO HỌC

Trung tâm tiếng Anh tốt nhất ở Nha Trang luyện thi chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1 cho các giáo viên và học viên cao học là Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET.

Theo thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011, Bộ giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học trong cả nước có chức năng đào tạo Đai học và sau Đại học phải áp dụng trình độ tiếng Anh theo khung Châu Âu với những học viên Cao học và Tiến sỹ. Theo đó, học viên cao học phải đạt trình độ tiếng Anh B1 (cấp độ 3/6) và nghiên cứu sinh phải đạt trình độ B2 (cấp độ 4/6) theo khung Châu Âu.

Ngoài ra, quyết định số 1400/QĐ-TTG ngày 30/09/2008 về đề án “Dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống quốc dân giai đoạn 2008-2020” - đề án 2020 -  do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt và thông báo số 826/2011/TB-BGDĐT ngày 05/08/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tham gia rà soát năng lực ngoại ngữ cho giáo viên Tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu này. Theo đó:
- Giáo viên Tiểu học phải đạt được trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu
- Giáo viên Trung học cơ sở phải đạt được trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu
- Giáo viên Trung học phổ thông phải đạt được trình độ C1 theo khung tham chiếu Châu Âu

Nhằm giúp các giáo viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tự tin bước vào kỳ thi và có thể lấy chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1 một cách dễ dàng, Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET tại Nha Trang đã thiết kế chương trình học và luyện các chứng chỉ này cho học viên một cách bài bản với sự hướng dẫn một cách chi tiết và cặn kẽ cùng với các tuyệt chiêu để giúp các học viên nắm bắt cách thức làm bài nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Là một trung tâm có kinh nghiệm luyện thi các chứng chỉ theo khung tham chiếu Châu âu trong nhiều năm, chúng tôi chắc chắn rằng sự hướng dẫn cẩn thận của giáo viên chúng tôi cùng với sự siêng năng luyện tập của các học viên, họ sẽ vượt qua kỳ thi với điểm số cao một cách dễ dàng.

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến