Địa chỉ các website bổ ích

* IDP Education Australia (Tổ chức giáo dục quốc tế do các Trường đại học của Australia): www.idp.com.vn

* Hội đồng Anh: www.britishcouncil.org

* Website học tiếng Anh:

www.teachenglishinasia.net

www.eslgold.com

www.speak-english-today.com

Website du học:

Đây là những trang web du học đáng tin cậy, có nhiều thông tin bổ ích về học tập, học bổng, đời sống du học sinh Việt Nam ở các nước sở tại...

* Hội sinh viên Việt nam tại Anh: www.svuk.org.uk , www.postgraduate.org.uk

* Hội sinh viên Việt nam tại Mỹ: www.svduhoc.vnn.vn/usguide/

* Hội sinh viên Việt nam tại Bắc Mỹ: www.svduhoc.com

* Hội sinh viên Việt nam tại Nhật Bản: www.vysa.jp

 

 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến