VỘI ...

Cuộc sống hiện tại làm ta VỘI VÃ nhiều quá chăng??? ...
 vội quen, vội biết, vội thân, rồi vội bỏ ...
 vội yêu, vội cưới, rồi vội chia tay...
 vội suy, vội nghĩ, rồi vội nói....
 vội vui, vội khóc, rồi vội khổ đau.....
 vội tin tưởng, vội hy vọng,
 vội hứa, vội hẹn, rồi vội lãng quên ...
 vội cho, vội nhận, vội trao gửi
 vội đến, vội đi, rồi vội lãng quên ...
 SỐNG CHẬM LẠI MỘT CHÚT để ta còn biết được ta đã sống như thế nào với mọi người quanh ta ...

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến